IKV 91 Infanterikanonvagn produktionsmodell

IKV 91 Infanterikanonvagn produktionsmodell

I lager: Ja

Pris: 265,00 kr
ELLER

Details

Källa Wikipedia: Infanterikanonvagn 91 (Ikv 91) var ett understödsfordon för infanteriet som utvecklades av Hägglund och Söner för den svenska armén. Utomlands klassades Ikv 91 som lätt stridsvagn. Den första prototypen blev klar 1969 och tillverkningen skedde mellan åren 1975 och 1978 i 212 exemplar. Design Vagnen byggdes för att ge infanteribrigaderna ett mobilt pansarvärns- och understödsvapen. Vagnen är byggd i helsvetsat stål och är amfibisk. Huvudvapnet är en 90 mm lågtryckskanon som utvecklades av Bofors. Resultatet blev en kanon som var lättare och gav mindre rekyl än en konventionell stridsvagnskanon. Nackdelen var att man inte kunde utnyttja underkalibrig ammunition utan fick nöja sig med pansarspränggranater för bekämpning av fientliga pansarfordon. Mot oskyddad trupp användes vanliga spränggranater. Genom att förse vagnen med laseravståndsmätare och ballistikdator ökades sannolikheten för träff med första skottet. Besättningen bestod av 4 personer, vagnchef, skytt, förare och laddare. Användning Ikv 91 ingick i Norrlands- och infanteribrigadernas bandpansarvärnskompanier. Användningsområdena var dels att direkt understödja skyttekompaniernas anfall, dels att agera som brigadens operativa manöverenhet genom snabba förflyttningar och överraskande eldöverfall på egen hand. Bandpansarvärnskompanierna utbildades vid Skaraborgs regemente (P 4), Södermanlands regemente (P 10) samt Norrbottens regemente (I 19/P 5). Under åren 1994 och 1995 utbildades även ett bandpansarvärnskompani vid Västerbottens regemente (I 20). Under en period ingick även bandpansarvärnskompanier i Södermanlandsbrigaden (MekB 10), en mekaniserad brigad som sattes upp av Södermanlands regemente (P 10). Dessa ersattes dock senare av stridsvagnskompanier med Centurionstridsvagnar.
 • Mer information

  Art.nr GE72006
  Fabrikat Gecko resin
  Skala 1/72
  Land Sverige
  Epok Modernt
  Second Hand Nej